top of page

 

  1. Bygge enhet mellom Guds folk

    • ​Joh. 17,20-23: Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 

  2. Bygge kvinnen

  3. Bygge tverrkirkelige bønnegrupper

    • Kvinner på tvers av sammenheng og generasjoner

    • Spredd over hele Nordhordland

 

 

 

Hele vår visjon ligger i disse versene fra bibelen:

 

Efeserne 3,14-21:  

 

    14 Derfor bøyer jeg mine knær for Far,
          
    15 han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.
          
    16 Må han som er så rik på herlighet,
          gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
          
    17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
          og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
          
    18 Må dere sammen med alle de hellige
          bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
          
    19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
          Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
          
    20 Han som virker i oss med sin kraft
          og kan gjøre uendelig mye mer
          enn det vi ber om og forstår,
          
    21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
          gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Visjon

bottom of page