top of page

Sofia i Jammu, India

Kvinnemøte, Jammu

Ledergruppen

Misjon

 

KvinneForum India

Etter en tiltale fra Herren i 2013, bestemte KvinneForum seg for å starte opp med bønnearbeid i Nord-India. Pastor Sofia Bhatti leder dette arbeidet. Hun reiser sammen med sin mann til mange steder i Nord-India og forkynner. Hun har kvinnemøter og når mange gjennom dette arbeidet.

 

Disse kvinnene blir svært begeistret over å få lov til å være med i bønnearbeidet, og dette viktige arbeidet vokser. Mange av stedene de kommer til er det under en prosent kristne. Disse stedene regnes som unådde områder. Gjennom dette arbeidet opplever kvinnene å bli betydningsfulle, fordi det blir gitt dem mulighet til å tjene Gud.

 

Sofia har jobbet på fulltid som rektor på en skole for barn som bor i slummen. Nå jobber hun i halv stilling som rektor og resten av tiden reiser hun og forkynner. KvinneForum støtter henne økonomisk.

 

 

bottom of page