top of page

KvinneForum

 

KvinneForum ble startet i oktober 2006, etter at May-Tove og Siri møttes for første gang på LederForum i januar 2006. (LederForum er ledere fra mange menigheter i Nordhordland som møtes 6 ganger i året til frokost, fellesskap og bønn).

 

Det skjedde noe i dette første møte, og Herren "satte dem i sammen". Han bekreftet "gamle" visjoner og gav dem noen nye. De samlet noen damer, 10 stk, fra fire forskjellige menigheter og startet med å be om at Herren måtte vise sin vei videre. 

 

Etter at gruppen hadde bedt sammen i to år talte Herren om kvinnekonferanser og inspirasjonskvelder. Vår første kvinnekonferanse ble holdt i 2008. Vi har hatt besøk av talere som Linda Bergling, Annie Schau, Elisabeth Mork og Hilde Emberland. 

 

Etter første kvinnekonferanse, ble det startet tverrkirkelige bønnegrupper. Per idag er det 13 grupper. 

 

 

Kontakt

 

kontakt@kvinneforumnh.no

 

 

 

 

bottom of page