top of page

Høstkonferansen 2014

 

Med forventning til Gud, kunne vi innby til årets kvinnekonferanse i Nordhordland fra 30.okt. til 01.nov.Dette var den syvende tverrkirkelige konferansen KvinneForum-Nh. arrangerte.

 

Vi startet med møte fredag kveld. Seminar m/lunsj lørdag formiddag, og møte på kvelden. Gleden var stor ved å konstatere tilstrømning av flotte damer fra fjernt og nær.

 

Hilde Emberland og Elisabeth Mork var med oss som talere også i år.De ble mektig brukt av Herren, noe som var til stor velsignelse inn i manges liv. 

 

Vi opplever at Gud utruster kvinnene  i denne tid og det er trygt å vite at Han vil fullføre Sin gjerning i oss. Nærværet av Jesus har utrettet noe disse dagene, som Han vil skal bli til rik velsignelse i de forskjellige menigheter og kirker. Mange var med å tok ansvar på forskjellige områder. Dette var med å bidro til en vellykket konferanse. Også menn stilte opp og sørvet oss i deler av lovsang, mat og lyd-Lys.

 

STOR TAKK TIL GUD SOM IGJEN HAR BEKREFTET AT HAN ER TROFAST! 

bottom of page